אריזה ופריקה


אריזה ופריקהאריזה ופריקה
צוותי אריזה מיומנים למעבר דירה/לשיפוץ/מעבר לדיור מוגן ועוד...

ממיינות, מסדרות, מארגנות, עוטפות, אורזות, רושמות, מכינות להובלה
מפרקות, פותחות, מוציאות, מקפלות, מסדרות, מארגנות, מפנות, זורקות.

פשוט? לנו כן, לכם – תעזבו. תנו למומחיות לעבוד!המסדרות - מהיר, מקצועי, אמין
0547773536